Ala Tomisová - zaostŘENO NA TY, CO SE NERADI FOTÍ

Za lásku k fotografování vděčím svému dědečkovi, který mi v dětství půjčoval svou zrcadlovku a pomohl mi objevit kouzlo zachycení okamžiku. Tohoto přístupu se držím pořád. Raději realitu fotím nežli tvořím.

Měla jsem velké štětí, začali se na mne obracet Ti nejbližší i přátelé, a já tak mohla být součástí mnoha výjimečných dní a událostí: svatby, křtiny, těhotenství, narození miminka, spolubytí v kruhu rodinném. Všichni ti, co mne oslovili, měli jedno společné. Prohlašovali, že se neradi fotí, neradi pózují, neví, jak se tvářit. Já oproti tomu nedokáži podlehnout moderním foto trendům. Nejraději splynu s okolím a ve chvíli, kdy si mne ostatní přestanou všímat, vznikají ty nejkrásnější autentické snímky.

Ráda ale splním i originální přání (v rámci vší slušnosti) - zpracování takového úkolu beru jako výzvu s nečekaným výsledkem :-)CENÍK
fotografování může probíhat v okolí lhotky - máme tady krásné výhledy. Ráda ale přijedu i k vám domů, nebo navštívíme vaše oblíbené místo :-)
Uvedené ceny jsou základní,  určitě je možné se domluvit dle individuálních potřeb . 

 • 1.300 Kč 

  Portréty

  Rodinná fotografie

   

  •  cca 60 minut focení v interiéru či exteriéru
  • 15 ks fotografií upravených pro tisk či zveřejnění  
  • 5 ks vytisknutých fotografií ve formátu 13x18
  • cestovné 6 Kč/km
  •  
  •  
  •  
 • od 3.500 Kč 

  Svatební fotografie

   

  • Základní balíček:
  • fotografování obřadu
  • gratulace svatebčanů
  • skupinové fotografie
  • 100 ks fotografií upravených pro tisk či zveřejnění
  • cca  5 hodin práce
  • cestovné 6 Kč/km
  • (na rozšíření základního balíčku  a dalších přáních se domluvíme individuálně)
 •  od 100 Kč /ks
  Produktová fotografie
  • Fotografie:
  • - přizpůsobené vkusu i přání zadavatele
  •  

 • od 1.100 Kč

  fotokniha

  • Základní balíček:
  • 26 stran
  • tvorba fotoknihy také z dodaných fotografií
  • tisk  u profesionálů 
  • poštovné a balnéObchodní podmínky

Zaostřeno na ty, co se neradí fotí

Alena Tomisová

IČ: 07159862

Nejsem plátce DPH


Objednávka

Objednání fotografických služeb:

 • fotografické služby je možné objednat zprávou na messengeru, e-mailem a telefonicky,
 • objednávka se stane závaznou ve chvíli, kdy dojde k odsouhlasení termínu fotografování oběma stranami – klientem i fotografkou,
 • učiněním objednávky klient stvrzuje přijetí těchto obchodních podmínek a stylu fotografování fotografky – je s ním srozuměn a plně jej akceptuje.

Objednací lhůta:

 • délka objednací lhůty může být ovlivněna různými faktory, proto je doporučeno učinit objednávku alespoň 2 týdny před plánovaným termínem fotografování.

Zrušení rezervace:

 • nemůže-li se klient z jakéhokoliv důvodu ve smluvený termín dostavit, je povinen tuto skutečnost fotografce oznámit, pokud možno s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín:

 • v případě žádosti o náhradní termín bude klientovi nabídnut nejbližší možný termín s ohledem na fotografčinu aktuální vytíženost.

Cena fotografických služeb:

 • ceny včetně obsahu jednotlivých fotografických balíčků jsou uvedeny v „Ceníku“ na www.alatomisova.cz.
 • mimo obec Lhotka a okolí do 5ti km se cena balíčku navyšuje o 6 Kč/km.

Splatnost cen

Fotografický balíček

 • cena za vybraný fotografický balíček je splatná v den focení,
 • přeje-li si klient uhradit částku bankovním převodem, učiní tak na základě potvrzené objednávky před dnem focení, a to ve prospěch účtu 2501478263/2010, variabilním symbolem je číslo vystavené faktury.

Dárková poukázka:

 • má-li klient zájem o tištěnou verzi dárkové poukázky a osobní převzetí, je poukázka splatná v den převzetí,
 • má-li klient zájem uhradit poukázku bankovním převodem, je poukázka splatná 4 dny po potvrzení objednávky, a to ve prospěch účtu 2501478263/2010, variabilním symbolem je číslo vystavené faktury. Po připsání částky na účet bude poukázka neprodleně odeslána. Poukázka v elektronické verzi bude zaslána e-mailem. Má-li klient zájem o tištěnou verzi dárkové poukázky a její zaslání poštou, zvyšuje se cena poukázky o 40 Kč.

Fotokniha

 • fotokniha je splatná 4 dny po potvrzení objednávky, a to ve prospěch účtu 2501478263/2010, variabilním symbolem je číslo vystavené faktury. Práce na fotoknize bude započata po připsání částky na účet.  Dodací lhůta fotoknihy je 14 dní od připsání částky na účet.

Tvorba fotoknihy

 • fotoknihu fotografka vyhotoví i ze zaslaných fotografií, ovšem je nutno zaslat výběr fotografií, které mají být ve fotoknize jistě použity a takové, u nichž je možno určit jejich pořadí (číslování, datum vytvoření – je možné je v počítači seřadit dle data vytvoření).  

Fotografování

Průběh fotografování:

 • fotografování probíhá na předem domluveném místě v předem potvrzený termín.

Doba focení:

 • doba focení je předem určena ve vybraném fotografickém balíčku,
 • dostaví-li se klient později, nemá fotografka povinnost o daný čas dobu focení prodloužit,
 • pokud se klient zpozdí o více než 20 minut, aniž by fotografku kontaktoval, má fotografka právo termín zrušit a z místa focení odejít.

Výběr fotografií

 • nejpozději do 10ti pracovních dní po fotografování budou klientovi zaslány náhledy nejzdařilejších fotografií k výběru pro finální úpravu (pro tisk a zveřejnění) – tyto fotografie není možné nijak upravovat a zveřejňovat – dle autorského zákona jsou ve vlastnictví fotografky,
 • klient odešle vybrané fotografie zpět fotografce k úpravám v co nejkratší možné době, nejpozději však 14 dní od jejich obdržení,
 • nedodrží-li klient stanovené termíny, je i fotografka oprávněna prodloužit níže uvedenou dodací lhůtu,
 • po objednání fotografií dojde ke smazání zaheslované galerie fotografií s náhledy.

Dodací lhůta a předání fotografií:

 • dodací lhůta činí 4 týdny od data přijetí vybraných náhledů k další úpravě,
 • fotografie budou klientovi předány v elektronické podobě na e-mail, tištěné fotografie při osobním převzetí či poštou – cena foto balíčku se navýší o poplatek za poštovné dle hmotnosti a velikosti zásilky.

Formát fotografií:

 • fotografie budou dodány ve formátu JPG v nejlepším možném rozlišení a kvalitě.

Tisk fotografií a reklamace:

 • tisk fotografií bude probíhat pouze u ověřených poskytovatelů těchto služeb,
 • nesouhlas s barevným pojetím a stylem fotografování autorky není důvodem k oprávněné reklamaci. Reklamace je možná pouze na základě prokazatelně poničených fotografií (fleky, škrábance, a jiné vady).

Archivace

 • všechny pořízené fotografie budou archivovány 2 měsíce od odevzdání hotové zakázky (reklamace je proto možná pouze do této doby),
 • fotky poskytnuté v rámci zakázky budou archivovány 1 rok od jejího zaslání, v případě potřeby (ztráta dat, zničení počítače apod.) je možno je znovu zaslat za příplatek 200 Kč.


V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, ráda Vám odepíšu.

Vytvořte si  web zdarma